Izgled standardno opremljenog prostora

Tipski štandovi 6, 10 i 12 m²

Kliknite na sliku ispod da vidite veći prikaz štandova.

Tipski štandovi 6, 10 i 12 m²


Tipski štand 20 m²

Kliknite na sliku ispod da vidite veći prikaz štanda.

Tipski štand 20 m²


Tipski štand 6 m²

Kliknite na sliku ispod da vidite veći prikaz štanda.

Tipski štand 6 m²