Prijava za domaće izlagače

Prijava za domaće izlagače za 40. Sajam kozmetike Dodir Pariza Beograd

Prijava za domaće izlagače za 40. međunarodni sajam i kongres kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja „Dodir Pariza”.

Beogradski sajam, Hala 3, 6. i 7. april 2024. – Beograd, Srbija.

Izlagači:

Izlagači na Sajmu kozmetike

Posetioci:

Posetioci na Sajmu kozmetike

Pored profesionalnih posetilaca iz Srbije, na sajam organizovano dolaze posetioci iz okolnih zemalja (Hrvatske, Slovenije, BiH, Makedonije, Crne Gore, Mađarske, Bugarske, Rumunije).


Formular za rezervaciju

Formular ima važnost ugovora između organizatora i naručioca sajamskog prostora

 1. (obavezno)
 2. - Cena za standardno opremljen prostor 130 evra m² <br />- Cena za prazan prostor 110 evra m² <br />- Cena za LUX opremljen prostor 180 evra m²
 3. <hr /><h2>Standardno opremljen prostor:</h2><ul class="pl-none"><li>štand od 6m² - 2 pulta, natpis na frizu, pregradni zidovi, rasveta, 2 stolice</li><li>štand od 10m² ( 2 x 5 m ) - 3 pulta, natpis na frizu, pregradni zidovi, rasveta, 3 stolice</li><li>štand od 12m² ( 2 x 6 m ) - 4 pulta, natpis na frizu, pregradni zidovi, rasveta, 4 stolice</li><li>štand od 20m² ( 4 x 5 m ) - 6 pultova, natpis na frizu, pregradni zidovi,rasveta, 6 stolica</li></ul><p><strong>Svaki sprat na višespratnom štandu naplaćuje se po m² po važećem cenovniku</strong></p>
 4. <img src="https://www.sajamkozmetike.com/uploads/forme/dinamika-placanja-40-sajam.png" width="628" height="62" alt="Dinamika plaćanja" class="dinp" />
 5. <img src="https://www.sajamkozmetike.com/uploads/forme/cene-prostora.gif" width="628" height="45" alt="Cene prostora" class="cenprost" />
 6. <hr /><h3 style="text-align:center;">Poručivanje dodatne opreme:</h3><p>U prazno polje uneti broj komada dodatne opreme koju poručujete.<br />Na pr. - vrata 1 x 2.50m 50€ (kom.) <strong>2</strong></p>
 7. obavezan električni priključak do 5 kW 120€ (kom.) <strong>1</strong>
 8. <strong>KONGRES I PREZENTACIJE</strong>
 9. <hr /><h3 style="text-align:center;">Podaci o naručiocu sajamskog prostora</h3>
 10. (obavezno)
 11. (obavezno)
 12. (obavezno)
 13. (obavezno)
 14. (obavezno)
 15. (obavezno)
 16. (obavezno)
 17. (pravi email je obavezan)
 18. (obavezno)
 19. <h3 style="text-align:center;">Sigurnosno pitanje</h3>
 

Važna napomena:

Ukoliko ste mesto na Sajmu kozmetike rezervisali i/ili potvrdili mejlom, te izvršili uplatu jednog dela iznosa (dela za rezervaciju) ili celokupnog iznosa za izlaganje na Sajmu, ima se smatrati da ste potpisali ugovor i da ste saglasni sa svim uslovima predviđenim ugovorom.

Izlagač može otkazati učešće najkasnije 45 dana pre početka sajma bez penala. Ukoliko izlagač otkaže učešće u periodu od 45-30 dana pre početka sajma, organizator sajma ima pravo na naknadu štete u visini od 60% vrednosti naručenog kompleta usluga, a ukoliko izlagač otkaže učešće u periodu kraćem od 30 dana pre početka sajma, organizator sajma ima pravo na naknadu štete u visini od 100% vrednosti naručenog kompleta usluga. Učešće na sajmu moguće je samo po izvršenoj avansnoj uplati celokupnog iznosa.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Cene usluga koje zavise od cena koje određuju dobavljači (električna energija, internet i telefonske usluge, voda…) menjaju se u zavisnosti od promene nabavnih cena. Organziator ima pravo korekcije cena shodno promenama nabavnih cena.

Organizator ima pravo da izlagački prostor izlagača premesti na sličnu poziciju, shodno promeni koncepcije izložbenog prostora u hali i nije u obavezi da o tome obavesti izlagača.