Frizerijada prijava za žiri

Pravilo je da se u ulozi žirija – sponzora mogu naći svi učesnici sajma – firme , izlagači koji takođe učestvuju na sajmu, kao i u glasanju.

Potpisivanjem prijave za učešće sponzor – žiri je saglasan sa svim pravilima navedenim u ponudi, te se odriče prava na žalbu.

Potpisivanjem prijave za učešće firma je dala saglasnost da organizator može koristiti fotografije sa takmičenja, javno ih objavljivati u medijima ili na druge načine koristiti u promotivne svrhe.