Seminar na kongresu kozmetike Dodir Pariza

Uskoro vas očekuju informacije o temi Seminara, kao i spisak predavača na Seminaru u sklopu 32. sajma kozmetike i nege kose Dodir Pariza. U međuvremenu možete pogledati koja tema je obrađena na prethodnom Seminaru i ko su bili predavači.

Seminar WQS2

Seminar WQS2 - raspored predavanja

Preuzmite program seminara na 31. Sajmu kozmetike klikom na ovaj link

Seminar WQS2 - turizam

Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će do 2030. godine briga o zdravlju i očuvanje zdravlja postati vodeća privredna delatnost, koja će pokrenuti novi pristup turizmu: medicinski i wellness turizam.

Medicinski turizam nudi dijagnostičke i terapijske procedure u okviru jednog novog koncepta; mogućnost izmeštanja iz radne i životne sredine, ciljano svrsishodan boravak u novoj, turistički atraktivnoj sredini uz dobar finasijski benefit (stručnost i kvalitet usluga na zavidnom nivou, sa nižom cenom u odnosu na evropske zemlje, npr.). Trenutno, u Srbiji su najviše zastupljene stomatološke i usluge estetske hirurgije.

Wellness turizam za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života, u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (wellbeing) spada u jedan od najstarijih oblika turističke delatnosti. I svesno i intuitivno čovek je odlazio na mesta na kojima se osećao dobro; prostori sa lekovitom vodom, mora, planine, posebna energetska mesta, itd.

Produžavanje životnog veka čoveka uslovljava sve veću potrebu za očuvanjem optimalnog biološkog uzrasta nezavisno od hronološke starosti, koja je u vezi sa datumom rođenja. Biološki status čovekovog tela zavisi od mnogih spoljašnjih i unutrašnjih faktora i može da bude u skladu, iznad ili ispod hronološke starosti.
Nećemo se zadržavati na krutim definicijama wellnessa. Pokušaćemo da razmotrimo mogućnosti podmlađivanja organizma kroz projekat Wellness Quantum satis Serbica (WQS2), koji bi trebalo da ponudi novi, specifični pristup wellness turizmu u Srbiji.

Quantum satis је latinski izraz koji označava dovoljnu količinu – koliko treba, po ukusu, odokativno; onoliko koliko je potrebno da bi se postigao željeni rezultat. Ne više!!!

Wellness Quantum satis Serbica programe sprovodimo u zdravilištima (health resort) Srbije poštujući osnovne smernice alfiego koncepta: holizam – samoevolucija – salutogeneza. Alfiego koncept i njegov logo su zaštićeni u Zavodu za intelektualnu svojinu ( registarski broj 71827).

Osnovni zahtevi Wellness Quantum Satis Serbica zdravilišta: samosvojstvenost, visoka stručnost i profesionalnost u praktičnoj primeni znanja i veština u oblasti tradicionalnih tretmana i novih holističkih pristupa (alternativne medicine i alternativnih tretmana), visoki standardi uređenja prostora i opreme, samoodrživost.

Projekti WQS2 razvijeni su na osnovu multidisciplinarnog pristupa, velikog teorijskog znanja i viševekovnog praktičnog iskustva. Specifični su, samosvojstveni, za svako zdravilište, WQS2 centar.
Programi u okviru određenog WQS2 zdravilišta su personalizovani. Svakom korisniku se pruža mogućnost izbora predloženih individualnih metoda i postupaka WQS.

Mogućnost ličnog izbora jedinstvenog, personalizovanog Wellness-QS tretmana.

Metodologija Wellness QS2 zdravilišta (health resort) zasniva se na praktičnoj primeni tradicionalnih metoda i postupaka zajedno sa novim holističkim pristupima. Na osnovu funkcionalnog stanja organizma (registrovanog aparatima iz domena kvantne medicine) formira se personalizovani program detoksikacije, ishrane, suplementacije, oksigenacije, tretmanskih postupaka, preporuke načina života….

Polazeći od činjenice da su najzdravije jedinke jednog društva članovi stabilnih porodičnih zajednica (salutogeneza), WQS programi su organizovani na porodičnom konceptu: za svakog člana porodice personalizovani program, koji je usaglašen sa programima ostalih članova u cilju očuvanja zdravlja pojedinca zarad stabilnosti porodice. U kvantnoj medicini se to označava kao rezonancija pojedinačnih sinhronih sistema (član porodice) u okviru jednog šireg koherentnog polja (porodica).
Što bi rekli čuveni musketari Aleksandra Dime: svi za jednog, jedan za sve!!!

  • Projekat Wellness Quantum Satis Serbica (WQS2) u proceduri zaštite intelektualne svojine.